Frameset - dinle

Predicate: dinle

Roleset id: dinle.01 - Kulak vermek

Roles:

Arg-0: dinleyen kişi (NOM)
Arg-1: dinlenen şey/konuşan kişi (ACC)

Example:

  Konağın hesabını sen söylersin, ben de dinlerim.

  Arg1: Konağın hesabını
  Arg0: ben de