Frameset - dilimle

Predicate: dilimle

Roleset id: dilimle.01 - Dilim dilim kesmek

Roles:

Arg-0: dilimleyen (NOM)
Arg-1: dilimlenen (NOM_ACC)

Example:

  Ekmekleri benim için dilimler misin ?

  Arg1: Ekmekleri
  Argm-gol: benim için