Frameset - dik

Predicate: dik

Roleset id: dik.01 - Bir cismi dik olarak durdurmak

Roles:

Arg-0: diken kişi (NOM)
Arg-1: dikilen şey (ACC)
Arg-4: dikildiği yer (DAT)

Example:

  Bir yere direk dikildi.

  Arg4: Bir yere
  Arg1: direk

Roleset id: dik.02 - Dikiş dikmek

Roles:

Arg-0: diken (NOM)
Arg-1: dikilen şey (NOM)

Example:

  Annem bana yine elbise dikiyor.