Frameset - didin

Predicate: didin

Roleset id: didin.01 - Sürekli çalışmak

Roles:

Arg-0: çalışan kişi (NOM)

Example:

  Size de tiyatronuza da biraz yararlı olabilmek için didiniyorum, parçalanıyorum.

  Argm-gol: Size de tiyatronuza da biraz yararlı olabilmek için