Frameset - dişle

Predicate: dişle

Roleset id: dişle.01 - Bir şeyin bir parçasını koparmak

Roles:

Arg-0: dişleyen (NOM)
Arg-1: dişlenen (ACC)

Example:

  Bu elmayı kim dişledi?

  Arg1: Bu elmayı
  Arg0: kim