Frameset - devir

Predicate: devir

Roleset id: devir.01 - Düşürmek

Roles:

Arg-0: düşüren kişi (NOM)
Arg-1: düşürülen şey (ACC)

Example:

  Ne ince boyunlu ilaç şişesini ne kırmızı kutuyu devirdiniz.

  Arg1: ince boyunlu ilaç şişesini
  Arg1: kırmızı kutuyu