Frameset - destekle

Predicate: destekle

Roleset id: destekle.01 - Destek koymak

Roles:

Arg-0: destekleyen (NOM)
Arg-1: desteklenen (ACC)

Example:

  Kapıyı ardından destekleyip varını yoğunu amcasının şerrinden koruyacaktı

  Arg1: Kapıyı
  Argm-mnr: ardından