Frameset - derle

Predicate: derle

Roleset id: derle.01 - Bir araya getirmek

Roles:

Arg-0: toplayan (NOM)
Arg-1: toplanan (NOM_ACC)

Example:

  Hakkında yazılanları yeni sayımızda derledik.

  Arg1: Hakkında yazılanları
  Argm-loc: yeni sayımızda