Frameset - depreş

Predicate: depreş

Roleset id: depreş.01 - Nüks etmek

Roles:

Arg-1: depreşen (NOM)

Example:

  Anılarım depreşti.

  Arg1: Anılarım