Frameset - dene

Predicate: dene

Roleset id: dene.01 - Sınamak

Roles:

Arg-0: deneyen kişi (NOM)
Arg-1: denenen şey (ACC)

Example:

  Gelecek ise daha denemediğimiz zaman kesitidir.

  Arg1: Gelecek
  Argm-adv: ise
  Argm-tmp: daha