Frameset - de

Predicate: de

Roleset id: de.01 - Söylemek

Roles:

Arg-0: söyleyen kişi (NOM)
Arg-1: söylenen şey (NOM)
Arg-2: kime söylendiği (DAT)

Example:

  Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar.

  Arg0: Eskilerin

Roleset id: de.02 - Ad vermek

Roles:

Arg-0: adlandıran kişi (NOM)
Arg-1: ne olarak adlandırıldığı (NOM)
Arg-4: adlandırılan şey/kişi (DAT)

Example:

  Muşmulaya döngel de derler.

  Arg4: Muşmulaya
  Arg1: döngel (de)

Roleset id: de.03 - Bir dilde karşılığı olmak (anlamına gelmek)

Roles:

Arg-0: diğer dildeki karşılık (NOM)
Arg-1: kaynak dildeki karşılık (NOM)

Example:

  Bu ayrılık demek.

  Arg0: Bu
  Arg1: ayrılık

Roleset id: de.04 - Herhangi bir kanıya, yargıya varmak

Roles:

Arg-0: kanıya varan kişi (NOM)
Arg-1: kanıya verilecek şey (DAT)
Arg-2: varılan kanı (NOM)

Example:

  Bu işe herkes ne der?

  Arg1: Bu işe
  Arg0: herkes
  Arg2: ne