Frameset - deş

Predicate: deş

Roleset id: deş.01 - Karıştırmak

Roles:

Arg-0: deşen kişi (NOM)
Arg-1: deşilen şey (ACC)

Example:

  Bu hatıraları daha deşmek istemiyorum.

  Arg1: Bu hatıraları
  Argm-ext: daha