Frameset - dayan

Predicate: dayan

Roleset id: dayan.01 - Bir yere yaslanmak

Roles:

Arg-0: dayanan (NOM)
Arg-1: neye dayandığı (DAT)

Example:

  Köşeye dayanmış bir adam, sanki sızmış gibi görünüyor.

  Arg1: Köşeye
  Arg0: bir adam

Roleset id: dayan.02 - Karşı durmak

Roles:

Arg-0: karşı koyan, dayanan (NOM)
Arg-1: karşı duyduğu, dayandığı şey (DAT)

Example:

  Haydi biraz daha dayan

  Argm-dis: Haydi
  Argm-ext: biraz daha

Roleset id: dayan.03 - Uzun süre kullanılmaya uygun olmak

Roles:

Arg-1: dayanan (NOM)

Example:

  Bu kumaş çok dayandı

  Arg1: Bu kumaş
  Argm-ext: çok