Frameset - daya

Predicate: daya

Roleset id: daya.01 - Yaslamak

Roles:

Arg-0: dayayan kişi (NOM)
Arg-1: dayanan şey (ACC)
Arg-4: nereye dayandığı (DAT)

Example:

  Sol kolunu yürürken hep kalçasına dayardı.

  Arg1: Sol kolunu
  Argm-tmp: yürürken
  Argm-tmp: hep
  Arg4: kalçasına