Frameset - davran

Predicate: davran

Roleset id: davran.01 - Bir kimseye karşı belli tavır takınmak

Roles:

Arg-0: tavır takınan (NOM)
Arg-2: nasıl davrandığı (NOM)
Arg-1: neye/kime davrandığı (DAT)

Example:

  Film ekibine oraya gezmeye giden bir turist kafilesiymiş gibi davranıyor

  Arg2: Film ekibine
  Argm-mnr: oraya gezmeye giden bir turist kafilesiymiş gibi

Roleset id: davran.02 - Bir şeye el atmak, girişmek, kakışmak

Roles:

Arg-0: girişen (NOM)
Arg-1: neye girişildiği (DAT)

Example:

  Silahlarına davranıyor polisler.

  Arg1: Silahlarına
  Arg0: polisler