Frameset - daral

Predicate: daral

Roleset id: daral.01 - Dar duruma gelmek, küçülmek

Roles:

Arg-1: daralan kişi/şey (NOM)

Example:

  İleride yolun daraldığını göre göre gaza yüklendi.

  Arg1: yolun
  Argm-loc: İleride