Frameset - darıl

Predicate: darıl

Roleset id: darıl.01 - Gücenmek, küsmek

Roles:

Arg-0: darılan kişi (NOM)
Arg-4: kime darıldığı (DAT)

Example:

  Şimdi de bize darıldı.

  Argm-tmp: Şimdi (de)
  Arg4: bize