Frameset - damla

Predicate: damla

Roleset id: damla.01 - Damla durumunda tane tane düşmek

Roles:

Arg-1: damlayan şey (NOM)
Arg-4: nereye damladığı (DAT)

Example:

  Yüzüne bir yerden su damlıyordu

  Arg4: Yüzüne
  Argm-dir: bir yerden
  Arg1: su

Roleset id: damla.02 - İçindekini damla damla akıtmak

Roles:

Arg-1: akıtan şey (NOM)

Example:

  Musluk damlıyor.

  Arg1: Musluk