Frameset - dal

Predicate: dal

Roleset id: dal.01 - Suyun içine girmek

Roles:

Arg-0: dalan kişi (NOM)
Arg-4: nereye daldığı (DAT)

Example:

  Serin denize dalmışım gibi rahatladım.

  Arg4: Serin denize

Roleset id: dal.02 - Kendinden geçmek

Roles:

Arg-0: dalan kişi (NOM)
Arg-1: neye daldığı (DAT)

Example:

  Çocuk ateşi çıkınca daldı.

  Arg0: Çocuk
  Argm-tmp: ateşi çıkınca