Frameset - dağıt

Predicate: dağıt

Roleset id: dağıt.01 - Toplu durumda bulunanları birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak

Roles:

Arg-0: dağıtan kişi/şey (NOM)
Arg-1: dağıttığı şey (ACC)

Example:

  Düşman ordusunu çil yavrusu gibi dağıtırlardı.

  Arg1: Düşman ordusunu
  Argm-mnr: çil yavrusu gibi

Roleset id: dağıt.02 - Pay etmek, vermek

Roles:

Arg-0: dağıtan kişi/şey (NOM)
Arg-1: dağıtılan şey (NOM)

Example:

  Muhacir kümeleri arasında ekmek dağıtmakla uğraşan yaşlıca bir adama seslendi.

  Arg0: yaşlıca bir adama
  Argm-loc: Muhacir kümeleri arasında
  Arg1: ekmek