Frameset - dağıl

Predicate: dağıl

Roleset id: dağıl.01 - Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak

Roles:

Arg-1: dağılan şey/kişi (NOM)
Arg-2: nereye dağıldığı (DAT)

Example:

  Zaten arkadaşlarımın her biri bir yana dağılmıştı.

  Argm-dis: Zaten
  Arg1: arkadaşlarımın her biri
  Argm-gol: bir yana