Frameset - düz

Predicate: düz

Roleset id: düz.01 - Bir araya getirmek

Roles:

Arg-0: düzen kişi (NOM)
Arg-1: topladığı şey (ACC)

Example:

  Oğlum Sıtkı için son zamanlarda epeyce temiz ev eşyası düzdü diyorlar.

  Arg0: Oğlum Sıtkı
  Argm-tmp: son zamanlarda
  Argm-ext: epeyce
  Arg1: temiz ev eşyası