Frameset - dür

Predicate: dür

Roleset id: dür.01 - Bir şeyi kıvırıp silindir biçiminde kendi üzerine sarmak

Roles:

Arg-0: düren (NOM)
Arg-1: dürülen (ACC)

Example:

  Kâğıdı dürmek. Halıyı dürmek.

  Arg1: Kâğıdı, Halıyı