Frameset - düşün

Predicate: düşün

Roleset id: düşün.01 - Beynini kullanmak

Roles:

Arg-0: düşünen (NOM)
Arg-1: ne düşündüğü (NOM_ACC)

Example:

  Bakın böylesine bir dilimiz olmasaydı, nasıl anlaşacaktık şimdi?