Frameset - döv

Predicate: döv

Roleset id: döv.01 - canını acıtmak

Roles:

Arg-0: döven kişi (NOM)
Arg-1: dövdüğü kişi (ACC)

Example:

  Harp Divanına vermeden önce, şurada kemiklerini kırıncaya kadar bir dövsem!

  Argm-tmp: Harp Divanına vermeden önce
  Argm-loc: şurada
  Argm-ext: kemiklerini kırıncaya kadar

Roleset id: döv.02 - ezmek

Roles:

Arg-0: ezen kişi (NOM)
Arg-1: ezilen şey (NOM)
Arg-2: nerede ezildiği (LOC)

Example:

  Döveçte karabiber dövdü.

  Argm-loc: Döveçte
  Arg1: karabiber