Frameset - dönüş

Predicate: dönüş

Roleset id: dönüş.01 - Bir formdan başka bir forma geçmek

Roles:

Arg-1: dönüşen (NOM)
Arg-2: neye dönüştüğü (DAT)