Frameset - dök

Predicate: dök

Roleset id: dök.01 - boşaltmak

Roles:

Arg-0: boşaltan kişi (NOM)
Arg-1: boşaltılan şey (ACC)
Arg-4: nereye boşaltıldığı (DAT)

Example:

  Sigara tablasını döktü.

  Arg1: Sigara tablasını

Roleset id: dök.02 - Saçmak, serpmek:

Roles:

Arg-0: saçan kişi (NOM)
Arg-1: saçtığı şey (NOM)
Arg-4: nereye saçtığı (DAT)

Example:

  Tavuklara yem döktü.

  Arg4: Tavuklara
  Arg1: yem