Frameset - coş

Predicate: coş

Roleset id: coş.-1 - İçten içe kaynamak

Roles:

Arg-0: coşan kimse (NOM)

Example:

  Askerler sevgili efendilerinin yüzünü görür görmez coşuyorlar.

  Arg0: Askerler
  Argm-tmp: sevgili efendilerinin yüzünü görür görmez