Frameset - buyur

Predicate: buyur

Roleset id: buyur.01 - Emretmek

Roles:

Arg-0: emir veren kimse (NOM)
Arg-1: emredilen şey (ACC)
Arg-2: kime/neye emredildiği (DAT)

Example:

  Ahlak sadece kötülük etmekten çekinmeyi buyurur.

  Arg0: Ahlak
  Arg1: sadece kötülük etmekten çekinmeyi

Roleset id: buyur.02 - İçeri geçmek, girmek

Roles:

Arg-0: buyuran kimse (NOM)
Arg-2: nereye buyrulduğu (DAT)

Example:

  Salona buyurmaz mısınız?

  Arg2: Salona

Roleset id: buyur.03 - Almak

Roles:

Arg-0: buyuran kimse (NOM)
Arg-1: buyrulan şey (ACC)

Example:

  Buyurunuz kahvenizi!

  Arg1: kahvenizi