Frameset - bunal

Predicate: bunal

Roleset id: bunal.01 - Çok sıkılmak

Roles:

Arg-0: bunalan (NOM)
Arg-1: neyden bunaldığı (ABL)

Example:

  Karmakarışık düşüncelerden bunaldı.

  Arg1: Karmakarışık düşüncelerden