Frameset - buna

Predicate: buna

Roleset id: buna.-1 - Zihin gücünü yitirmek

Roles:

Arg-1: bunayan kimse (NOM)

Example:

  Ajda Pekkan bunadı.

  Arg1: Ajda Pekkan