Frameset - bulun

Predicate: bulun

Roleset id: bulun.01 - Herhangi bir durumda/yerde olmak

Roles:

Arg-0: bulunan (NOM)
Arg-1: nerede/hangi durumda bulundu─ču (LOC)