Frameset - buluş

Predicate: buluş

Roleset id: buluş.01 - Bir araya gelmek

Roles:

Arg-0: buluşan (NOM)
Arg-1: kiminle buluşulduğu (WITH)
Arg-2: nerede buluşulduğu (LOC)

Example:

  Ertesi gün yine pastacıda buluştular.

  Argm-tmp: Ertesi gün
  Argm-tmp: yine
  Arg2: pastacıda