Frameset - bula

Predicate: bula

Roleset id: bula.01 - Kaplamak

Roles:

Arg-0: bulayan (NOM)
Arg-1: bulanan (ACC)
Arg-2: neye buladığı (DAT)