Frameset - boz

Predicate: boz

Roleset id: boz.01 - Bir şeyi iş yapamayacak hale getirmek

Roles:

Arg-0: bozan kimse/şey (NOM)
Arg-1: bozulan şey (ACC)

Example:

  Bu iki radyo istasyonu birbirini bozuyor.

  Arg0: Bu iki radyo istasyonu
  Arg1: birbirini

Roleset id: boz.02 - Aklını yitirecek derecede bir şeye düşkün olmak (mecazi anlam)

Roles:

Arg-0: bozan kimse (NOM)
Arg-2: ne ile bozduğu (WITH)

Example:

  Adamcağız politika ile bozmuş.

  Arg0: Adamcağız
  Arg2: politika ile