Frameset - boya

Predicate: boya

Roleset id: boya.01 - Renk vermek

Roles:

Arg-0: boyayan kimse/şey (NOM)
Arg-1: boyanan şey (ACC)
Arg-2: neye boyandığı (DAT)

Example:

  Rastıkla, yanağındaki beni de boyadı.

  Argm-inst: Rastıkla
  Arg1: yanağındaki beni (de)