Frameset - boşal

Predicate: boşal

Roleset id: boşal.01 - Boş duruma gelmek

Roles:

Arg-1: boşalan (NOM)

Example:

  Sınıf tamamen boşaldı.

  Arg1: Sınıf
  Argm-adv: tamamen