Frameset - boğ

Predicate: boğ

Roleset id: boğ.01 - Soluk almasını engellemek

Roles:

Arg-0: boğan kimse/şey (NOM)
Arg-1: boğulan kimse/şey (ACC)

Example:

  Zavallıyı az kalsın gırtlağından yakalayıp boğacaktı.

  Arg1: Zavallıyı
  Argm-tmp: az kalsın
  Argm-mnr: gırtlağından yakalayıp