Frameset - birleş

Predicate: birleş

Roleset id: birleş.01 - Bütün durumuna gelmek

Roles:

Arg-0: birleşen (NOM)
Arg-1: ne ile birleştiği (WITH)

Example:

  Kafamda parçalar birbiriyle birleşti.

  Argm-loc: Kafamda
  Arg0: parçalar
  Arg1: birbiriyle