Frameset - birik

Predicate: birik

Roleset id: birik.01 - Yığılmak

Roles:

Arg-1: yığılan şey (NOM)

Example:

  Sana verilecek havadislerim birikti.

  Arg1: Sana verilecek havadislerim