Frameset - bin

Predicate: bin

Roleset id: bin.01 - Bir taşıtta yer almak

Roles:

Arg-0: binen kimse/şey (NOM)
Arg-4: binilen taşıt/şey (DAT)

Example:

  Belki de atlara binerek dolaşırız.

  Arg4: atlara

Example:

  İş inada bindi.

  Arg0: İş
  Arg4: inada