Frameset - bileş

Predicate: bileş

Roleset id: bileş.01 - Bütün durumuna gelmek

Roles:

Arg-0: bileşen (NOM)
Arg-1: ne ile bileştiği (WITH)