Frameset - bildir

Predicate: bildir

Roleset id: bildir.01 - Herhangi bir şeyi haber vermek

Roles:

Arg-0: bildiren (NOM)
Arg-1: neyi bildirdiği (ACC)
Arg-2: kime/nereye bildirdiği (DAT)

Example:

  Babası ile arasındaki bütün mektuplaşmaları bana da bildiriyor.

  Arg1: Babası ile arasındaki bütün mektuplaşmaları
  Arg2: bana (da)