Frameset - biç

Predicate: biç

Roleset id: biç.01 - Belli bir biçim vererek kesmek

Roles:

Arg-0: biçen kimse (NOM)
Arg-1: biçilen şey (ACC)

Example:

  Tahtayı biçti.

  Arg1: Tahtayı

Roleset id: biç.02 - Tahmin etmek

Roles:

Arg-0: biçen kimse (NOM)
Arg-1: biçilen şey (NOM)
Arg-2: neye/kime biçildiği (DAT)

Example:

  Her denizci gibi onun da yol yol kırışmış yüzüne bir yaş biçmek zordu.

  Arg2: yol yol kırışmış yüzüne
  Arg1: bir yaş