Frameset - bez

Predicate: bez

Roleset id: bez.-1 - Bıkıp usanmak

Roles:

Arg-0: bezen kimse (NOM)
Arg-1: bezilen şey (ABL)

Example:

  Kibrit kullanmaktan bezdiğimiz için bir eski çakmakla gazı yakmaktayız.

  Arg1: Kibrit kullanmaktan