Frameset - betimle

Predicate: betimle

Roleset id: betimle.01 - Bir nesnenin niteliklerini söz veya yazı ile anlatmak

Roles:

Arg-0: betimleyen (NOM)
Arg-1: betimlenen (ACC)
Arg-2: betimleme (şeklinde, biçiminde vs...) (NOM)

Example:

  Ana Britannica, 12 Eylül sonrası Atatürkçülüğü de şöyle betimliyor.

  Arg0: Ana Britannica
  Arg1: 12 Eylül sonrası Atatürkçülüğü (de)
  Arg2: şöyle