Frameset - besle

Predicate: besle

Roleset id: besle.01 - Doldurmak

Roles:

Arg-0: besleyen şey/kimse (NOM)
Arg-1: beslenen şey/kimse (ACC)
Arg-2: ne ile beslendiği (WITH)

Example:

  Bacaklarımızın altını iki sabun çuvalıyla besleyerek sırtüstü yattık.

  Arg1: Bacaklarımızın altını
  Arg2: iki sabun çuvalıyla

Roleset id: besle.02 - Yetiştirmek

Roles:

Arg-0: yetiştirici (NOM)
Arg-1: yetiştirilen şey (NOM)

Example:

  Herkes kanarya, kedi, köpek beslemez ya!

  Arg0: Herkes
  Arg1: kanarya, kedi, köpek