Frameset - benze

Predicate: benze

Roleset id: benze.01 - Andırmak

Roles:

Arg-0: benzeyen (NOM)
Arg-1: benzediği şey (DAT)

Example:

  Ona göre işlemeyen bir saat hastalanmış bir insana benzerdi.

  Arg0: işlemeyen bir saat
  Arg1: hastalanmış bir insana
  Argm-dis: Ona göre