Frameset - belle

Predicate: belle

Roleset id: belle.01 - Öğrenip akılda tutmak

Roles:

Arg-0: belleyen (NOM)
Arg-1: bellenilen (ACC)

Example:

  Çarpım tablosunu iyice belledin mi ?

  Arg1: Çarpım tablosunu
  Argm-mnr: iyice

Roleset id: belle.02 - Sanmak

Roles:

Arg-0: sanan (NOM)
Arg-1: sanılan (ACC)
Arg-2: ne sandığı (NOM)

Example:

  Annesi Kadriye Hanım'ı uzun yıllar ablası belledi.

  Arg1: Annesi Kadriye Hanım'ı
  Argm-tmp: uzun yıllar
  Arg2: ablası