Frameset - belir

Predicate: belir

Roleset id: belir.01 - Ortaya çıkmak

Roles:

Arg-1: beliren şey (NOM)

Example:

  Kafasında çeşitli kaygılar beliriyordu.

  Argm-loc: Kafasında
  Arg1: çeşitli kaygılar